Poznavajući Božije srce!

By admin

Luka 15:11-32 I reče: jedan čovjek imaše dva sina,I reče mlađi od njih ocu: oče! daj mi dio od imanja što pripada meni. I otac im podijeliimanje.I potom do nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje, i otide u daljnu zemlju; i onamoprosu imanje svoje živeći besputno.A kad potroši sve, postade velika glad u onoj…

Zakon greha i zakon Duha

By admin

Rimljanima 7:15­-25 Jer ne znam šta činim, jer ne činim ono šta hoću, nego na što mrzim ono činim. Ako li ono činim šta neću, hvalim zakon da je dobar. A ovo više ja ne činim nego grijeh koji živi u meni. Jer znam da dobro ne živi u meni, to jest u tijelu mojemu. Jer…