Prva Hristova Crkva u Beogradu

Dobrodošli na službu na molitvu na druženje

Strahinjica bana 56,
Službe: Nedelja 11h,
Četvrtak 18h

U šta verujemo ?

1. Verujem u jednoga Boga Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog
2. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog; rođenog, a ne stvorenog, jednosuštnog Ocu, kroz Koga je sve postalo;
3. Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve, i postao čovek;
4. I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i bio pogreben;
5. I Koji je vaskrsao u treći dan, po Pismu;
6. I Koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca;
7. I Koji će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima, Njegovom carstvu neće biti kraja.
8. I u Duha Svetoga, Gospoda, Životvornoga, Koji od Oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz proroke.
9. U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.
10. Ispovedam jedno Krštenje za oproštenje grehova.
11. Čekam vaskrsenje mrtvih.
12. I život budućega veka. Amin.

Kontakt

+38163300022 - Goran

Adresa: Strahinjica bana 56,
Beograd

Službe: Nedelja 11h
Četvrtak 18h